• Bài giảng Mạng và truyền số liệu: Phần 1 – ĐH Thái Nguyên

  Bài giảng Mạng và truyền số liệu: Phần 1 – ĐH Thái Nguyên

  Bài giảng Mạng và truyền số liệu có cấu trúc gồm 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây sẽ trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 4 như: Giới thiệu về mạng truyền dữ liệu, sự truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn dữ liệu, giao tiếp liên kết dữ liệu, tầng mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p ictu 19/12/2015 174 0

 • Bài giảng Mạng và truyền số liệu: Phần 2 – ĐH Thái Nguyên

  Bài giảng Mạng và truyền số liệu: Phần 2 – ĐH Thái Nguyên

  Phần 2 của bài giảng Mạng và truyền số liệu cung cấp cho người học những hiểu biết về: Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network), mạng diện rộng WAN, họ giao thức TCP/IP và mạng Internet, mạng thế hệ mới (NGN – Next Generation Network). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   123 p ictu 19/12/2015 179 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số