Tuyển chọn tài liệu hay về Viễn thông

Nhu cầu về thông tin viễn thông của xã hội hiện ngày càng trở nên vô cùng quan trọng, tất cả mọi công việc đều phải giải quyết dựa trên cơ sở các quá trình trao đổi thông tin nhiều chiều, nhiều nguồn: từ hình thức trao đổi qua điện thoại, cho đến trao đổi dữ liệu, âm thanh và hình ảnh; từ thông tin hữu tuyến đến thông tin vô tuyến, để đáp ứng nhu cầu thông tin mọi lúc, mọi nơi. Do vậy nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Điện tử - Viễn thông là vô cùng to lớn. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn sinh viên trong lĩnh lực này, "Tuyển chọn tài liệu hay về Viễn thông" đã lựa chọn một số tài liệu hay để giới thiệu đến bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn.