Bài giảng Cơ sở đồ họa máy tính: Phần 1 - ĐH CNTT&TT

Bài giảng Cơ sở đồ họa máy tính cung cấp cho bạn đọc các cơ sở lý thuyết về đồ họa máy tính từ đơn giản nhất như các khái niệm đồ họa máy tính, các thành phần cơ bản, các ứng dụng phổ biến,.... Bài giảng có bốn chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về kỹ thuật đồ họa từ trước đến giờ cùng định hướng tương lai cho lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.