Giáo trình Điện tử công suất: Phần 2 - Trần Văn Hùng

Phần 2 giáo trình Điện tử công suất gồm nội dung chương 4 - Biến đổi điện áp xoay chiều, chương 5 - Nghịch lưu và biến tần. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.