Giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin: Phần 1 - Phan Đình Diệu

Giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin này trình bày và giới thiệu đến người học một cách tương đối hệ thống những kiến thức cơ bản về lý thuyết mật mã hiện đại, bao gồm cả một số kiến thức toán học cần thiết. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm các nội dung chính như: Giới thiệu chung về mật mã, cơ sở toán học của lý thuyết mật mã, các hệ mật mã khoá đối xứng. Mời các bạn cùng tham khảo.