Giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin: Phần 2 - Phan Đình Diệu

Pần 2 của giáo trình "Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin" trình bày đến người học những nội dung sau: các hệ mật mã khoá công khai, bài toán xác nhận và chữ ký điện tử, các sơ đồ xưng danh và xác nhận danh tính, vấn đề phân phối khoá và thoả thuận khoá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.