Giáo trình Tiếng Việt thực hành: Phần 1

Giáo trình Tiếng Việt thực hành nhằm giúp sinh viên phát triển các kĩ năng sử dụng tiếng Việt như tạo lập, tiếp nhận văn bản, đặc biệt là văn bản khoa học và văn bản hành chính. Đồng thời, giáo trình cũng cung cấp một số kĩ năng cho sinh viên trong việc dùng từ, đặt câu và chính tả. Cuối cùng là góp phần cùng các môn học khác phát triển ở người học một tư duy khoa học vững vàng. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn giáo trình.