Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 2 - ĐH CNTT&TT

Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng "Kỹ thuật lập trình" trang bị cho người học những kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C++ và các phương pháp xử lý đồ họa căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.