Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Ngữ pháp tiếng Việt", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bình diện ngữ pháp của câu tiếng Việt, bình diện ngữ nghĩa của câu tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.