Ebook Bưu chính viễn thông: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Bưu chính viễn thông" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Câu truyện truyền thông và những cuộc cách mạng trong truyền thông, giới thiệu ngành Bưu chính - Viễn thông, nhóm nghề Bưu chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.