Ebook Bưu chính viễn thông: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bưu chính viễn thông", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhóm nghề Viễn thông, thông tin hướng nghiệp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trước khi chọn nghề cho tương lai.